Schenken

Schenken/legateren aan Self-Realization Fellowship Church

Self-Realization Fellowship Church (SRF) is een wereldwijde, van belasting vrijgestelde, non-profit kerkelijke instelling. Ze is gevestigd in de staat Californië, met het internationaal hoofdkwartier in Los Angeles Californië USA.
SRF is een door de Nederlandse belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN nummer 823974807
Een ANBI biedt een aantal belastingvoordelen. Zo behoeft een ANBI geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Schenkingen

Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Er zijn twee soorten giften:
–  Eenmalige giften
–  Periodieke giften
Uw gift is een periodieke gift als u minimaal 5 jaar achter elkaar jaarlijks een ongeveer even hoog bedrag naar SRF overmaakt en dit schriftelijk wordt vastgelegd. SRF mag u voor deze giften geen tegenprestatie leveren. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Het schriftelijk vastleggen kan op twee manieren:
1  Periodieke gift via een notariële akte
Het vastleggen wordt door de notaris verzorgd. Dit garandeert zorgvuldigheid en brengt uiteraard enige kosten met zich mee.

2  Periodieke gift via een schriftelijke overeenkomst
Een periodieke gift kan eveneens via een zgn. onderhandse schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Bij het schenken van grotere bedragen is het wellicht te overwegen een notaris in te schakelen.
Informatie over de schriftelijke overeenkomst: Klik hier >.

 

Legateren/Nalaten per testament

Indien u SRF wilt benoemen in uw testament, dan dient dit altijd via een notaris vastgelegd te worden.
Voor informatie over schenkingen, nalatenschappen en legaten: Klik hier >.
Voor vragen en uitgebreide informatie kunt u zich wenden tot:

Self-Realization Fellowship
Office of Planned Giving
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles, CA 90065
Tel: 00-1-323-276-5656
Email: plannedgiving@yogananda-srf.org

 

Geld overmaken naar SRF (USA):  www.donatesrf.org

Telefoonnummer contactpersoon in Nederland: 06 5183 6978

ANBI-gegevens:
Naam van de instelling Self-Realization Fellowship Church
RSIN-nummer 823974807
Postadres Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue
Los Angeles, CA 90065-3219  USA
Doelstelling Zie de website van Self-Realization Fellowship: yogananda.org
Bestuurders Zie: yogananda.org
Namen van de bestuurders: Als kerkelijke instelling is er sprake van vrijstelling van publicatieplicht
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen salaris
Zie: yogananda.org
Verslag van activiteiten Zie: yogananda.org
Financiële verantwoording Er is voor kerkelijke instellingen een beperkte publicatieplicht

Lijst van baten en lasten in 2023
Baten: Het door Self-Realization Fellowship Church te Los Angeles vanuit Nederland ontvangen totaalbedrag in 2023:  €1.167.648

Lasten: De door Self-Realization Fellowship Church te Los Angeles, specifiek ten behoeve van Nederland gedane uitgaven:
€ geen

Toelichting: De baten in 2023 bestaan uit giften/legaten van leden. In 2023 waren er geen uitgaven specifiek t.b.v. Nederland.

Toelichting: De baten in 2023 bestaan uit giften/legaten van leden. In 2023 waren er geen uitgaven specifiek t.b.v. Nederland.